סקר -

מתי הוקמה מדינת ישראל?מתי הוקמה מדינת ישראל?

1947
1958
1948


הצג תוצאות בחסות יויו סקריםהסקר נבנה על ידי מערכת בניית סקרים בחינם באתר יויו